INVZE

Instalace Eclipse ww.eclipse.org

Eclipse IDE for C/C– Developers

Eclipse umístíme do adresáře /opt/eclipse…

cd /opt
tar xzf eclipse-cpp-indigo-SR1-incubation-linux-gtk.tar.gz
rm eclipse-cpp-indigo-SR1-incubation-linux-gtk.tar.gz

Aktualizace JAVA pro Eclipse

apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:webupd8team/java
apt-get update
apt-get install oracle-java7-installer

Překlad programu x86

make main.c -o main % preklad
./main % spustit
./main param1 ... % s parametrem

// více vlaknové...
gcc main.c -o main -lpthread

 

Překlad programu ARM

arm-none-linux-gnueabi-gcc -static main.c -o main

Nastaveni HTTP serveru

// ma IP
ifconfig

// uprava serveru
gedit /etc/mini-httpd.conf
// upravit localhost a data_dir

// spusteni
/etc/init.d/mini-httpd start

// kontrola
netstat -tvanp

 

Stažení a spuštění programu v ARMu

// smazani
rm program
// přejmenovani
mv stary novy

// stažení
wget 192.168.2.67/program

// zmena na spustitelny soubor
chmod +x program

// spusteni
./program

Serial Port

// výpis
ll /dev/ | grep ttyS

// nastaveni BauRate
stty -F /dev/tttyS3 9600

// vypis nastaveni
stty -F /dev/tttyS3

// odeslat
echo "test" > /dev/ttyS3

// příjem
cat /dev/ttyS3

Práce s LED

// dostupne
ll /sys/class/leds
// vypnuti vychozi funkce
echo none > /sys/class/leds/led_stat/trigger 
// LED ON
echo 255 > /sys/class/leds/led_stat/brightness</pre>
<pre>// LED OFF
echo 0 > /sys/class/leds/led_stat/brightness</pre>
<pre>