DMX

DMX Control

Jedná se o hardwarová a softwarová zařízení pro ovládání sdělených zařízení.

  • Převodník USB-DMX512
  • Řídící jednotka
  • Výkonná jednotka
  • Ovládací program

 

 

 

 

1. DMX512

Protokol DMX512 byl navržen v roce 1986 institutem USITT pro řízení stmívačů a dalších speciálních efektů pomocí digitálního rozhraní. Základem protokolu DMX512 je jeho elektrická specifikace, která vychází z osvědčeného průmyslového standardu EIA485 (známé také pod názvem RS485). [1]

1.1 Datový formát

Přenosová rychlost protokolu DMX512 byla stanovena na 250 kBit/s. Data jsou po sběrnici posílána sériově, a jak název napovídá, paketem obsahujícím maximálně 512 datových bajtů. Po sběrnici se posílají pouze data bez adresy. Každé zařízení má nastavenou svou vlastní počáteční adresu a od této adresy přečte požadovaný počet bajtů. Počáteční adresa může tedy nabývat hodnot 0 až 511. [1]
Přenos je realizován asynchronně a jeho začátek je synchronizován nulovou úrovní „Break“ (Reset), která musí trvat nejméně 88 us, a následující synchronizační mezerou MAB (Mark After Break) s vysokou úrovní a minimální délkou trvání 8 us. Dále následuje první poslaný rámec (start code) a za ním zbývajících 512 datových rámců. Každý rámec (přenesený bajt) se skládá z jednoho start bitu, osmi datových bitů bez parity a dvěma stop bity. [1]

DMX_paket

Pro propojení se používá symetrického kabelu, tedy dvou aktivních datových vodičů se společným stíněním a třípinové verze konektoru XLR (dle standardu pětipinové, ale třípinové jsem viděl častěji).

pin vodič signál
1 Stínění GND / 0 V
2 1. pár (black) Data-
3 1. pár (white) Data+

XLR

2. DMX DIMMER

Jedná se o hardwarová zařízení pro ovládání sdělených zařízení.

2.1 USB – DMX512

Využívám standardní převodník USB-UART od FTDI (FT323) s převodníkem TTL-RS485 (SN75176). Těchto konstrukcí bylo již popsáno několik, třeba [2].

2.2 DMX DIMMER – řídící část

Jedná se o zařízení, které přijímá data z DMX sběrnice které vhodným způsobem upraví pro konkrétní použití (stmívání, spínaní, …). Dále popsané zařízení slouží ke stmívání osmi výkonových světel. Srdcem je mikroprocesor ATMEL ATmega88.

Pro dosažení stmívání (regulace jasu) je využito tzv. fázové řízení. Optočlen PC814 zapojený na síťové napětí sepne tranzistor T1 v době kdy sinusoida prochází nulou („detektor nuly“, obr 1.). Sepnutý tranzistor vyvolá v mikroprocesoru přerušení, aktivuje se vnitřní časovač, který sepne v požadovaný moment triak. Časování je nastaveno tak, aby triaky byly chvíli sepnuty (vlákna žárovek stále žhnou).

Přes LTC485 (převodník RS485-TTL) mikroprocesor přijímá data z DMX sběrnice a od požadované adresy nastavené kombinací DIP přepínače (nepředpokládám využití všech adres, proto jen 5 pozic přepínače, tedy 2^5=32 adres) příjme osm bajtů dat. Každý bajt udává informaci o „jasu“ (255 maximální, 0 minimální).

2.3 DMX DIMMER – výkonná část

Signál přivedeny z řídící části přes tranzistor sepne optočlen, ten pak sepne triak, který je sepnutý až do průchodu síťového napětí nulou. Každý vystup je jištěn samostatnou pojistkou. Doporučuji napájet výkonnou část přes LC filtr, omezí se tím rušení způsobené triaky (fázové řízení vytváří vyšší harmonické). Zapojení je shodné s „Světelné efektové zařízení – výkonové spínače Arádio – Praktická elektronika 7/05 str.27“ DPS je možno objednat u firmy http://bucek.name/.

3. DMX CONTROL

Program pro ovládání světelné techniky po sběrnici DMX512.

3.1 DMX CONTROL

Jedná se o program vyvinutý primárně pro ovládání osmi halogenových lamp a stroboskopu.

Je napsán v jazyce C++ ve vývojové prostření RAD Studio. (Tomu se již nevěnuji, proto další vývoj programu není)

Záložka Dimmer

Slouží k řízení již zmíněných halogen. lamp pomocí DIMMERu.

  • A to buď jednotlivými efekty (soubor, ve kterém je napsáno jakým jasem a jak dlouho mají svítit),
  • z Playlistu což je seznam efektu které se postupně spouští,
  • podle hudby (bere informace z WinAmou o spektru signálu/hudby),
  • ručně.

Záložka Stroboskop

Slouží k řízení komerčního stroboskopu s DMX. Jedná se o jas a rychlost záblesků. Program umožňuje jeho samostatné vypnutí a vypnutí ostatních zařízení.

Záložka Spínač

Principiálně pro stejné zařízení jako DIMMER ale místo jasu přenáší jen informaci zapnuto/vypnuto. Konkrétně jeden bajt tedy až 8 zařízení. Určeno ke spínání relé.

3.2 Plugin pro WinAmp

Standardní plugin pro WinAmp který v paměti předává data DMX CONTROL. Pro správnou funkci je nutné nainstalovat jistou součást RAD Studia (nějakou knihovnu ale už nevím jakou tak je potřeba nainstalovat celé RAD Studio 🙂 ).

 

Literatura

[1] http://www.soh.cz/podpora/teorie
[2] http://www.soh.cz/podpora/hw-schemata

Downloand

(Přidám časem….)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.